Inför resan
Kom ihåg att säkerställa att ditt namn är rätt stavat enligt pass, att datumen i dina resehandlingar stämmer överens med din bokning, att du har rätt försäkringsskydd och eventuella vaccinationer som behövs.
Miljö och hållbart resande
Här har du möjlighet att klimatkompensera dina resor. Att klimatkompensera innebär att du betalar för att utsläppen av växthusgaser ska minska någon annanstans med samma mängd som du kompenserar för. Man kan se det som att du betalar för att någon ska ta hand om ditt avfall istället för att slänga det i naturen. Vi har valt att samarbeta med Tricorona för att de jobbar med klimatkompensationsprojekt av högsta standard – certifierade av bland andra FN och eller Gold Standard. Pengarna investeras i ett klimatvänligt projekt som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompensation. Ofta är det projekt inom förnybar energi, till exempel att det byggs ett vindkraftverk istället för kolkraft. Det finns även projekt som effektiviserar energianvändandet, till exempel att byta ut matlagning över gamla vedugnar till nyare energisnålare spisar. Många av projekten bidrar inte bara till ett bättre klimat lokalt och globalt utan bidrar även socialt till området där det investeras. Till exempel kan det i vissa fall bidra till jobbtillfällen och förbättrade skolor och infrastruktur i det aktuella området. Vi uppmanar i första hand alla att minska sina utsläpp, men för att fullt ut ta ansvar för sin klimatpåverkan även klimatkompensera!
Via den här länken har du möjlighet att klimatkompensera din resa:

Resegarantier
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd och kan ge dig ersättning om du har köpt en resa som blir inställd eller avbruten. Om du drabbas kan du ansöka om ersättning hos resegarantinämnden.
ELLGE AB är en återförsäljare av resor och för din trygghet förmedlar vi bara paketresor genom företag som har ställt erforderliga resegarantier.
Resegarantilagen gäller för följande resor:
Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som t ex hyrbil, teaterbiljetter. Om paketresan inte innehåller inkvartering, måste den vara längre än 24 timmar. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som ändå är knutna till varandra. Resegarantin skall finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.
Paketliknande resor
Resegarantin omfattar även de privatpersoner som köper paketliknande resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster om dessa tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa.
Stolsförsäljning
Resegarantin gäller också för de privatpersoner som endast köper en transport om den sker tillsammans med en paketresa, t ex på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är inte skyddad av resegarantin.

Ansökan om ersättning
Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre (3) månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

Cookies
Vi använder så kallade ”cookies” för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. En ”cookie” är en liten textfil med information som lagras på din enhet när du besöker vår webbplats.
Personuppgiftspolicy enligt Dataskyddsförordningen

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen GDPR.
ELLGE AB är måna om att respektera din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  I den här policyn beskriver vi hur vi säkerställer att tillämplig lagstiftning gäller när vi behandlar dina personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig
ELLGE AB, org. 556611-2032  är personuppgiftsansvarig och kontaktperson är Sara Grün. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att sända ett e-post meddelande till sara@ellge.com.
Rättslig grund till insamling av personuppgifter
Den rättsliga grunden till att samla in personuppgifter är ”Att fullfölja ett avtal”.
Syfte till insamling av personuppgifter
För att kunna fullfölja vårt reseavtal med dig samlar vi in nödvändiga uppgifter såsom namn, adress, kön, telefonnummer, E-post adress och i vissa fall passuppgifter och födelsedata. Om du har gett oss ditt samtycke kan vi också behandla dina personuppgifter för att skicka ut nyhetsbrev.
Ändamål för insamling av personuppgifter
För att kunna förmedla resebokningar, leverera olika tjänster kring resan, kommunicera med dig kring själva resan och sköta administration kring resan behöver vi samla in dina personuppgifter.   Vi lämnar enbart ut personuppgifter till våra samarbetspartners aktuella för din resa, såsom flygbolag, hotell, biluthyrare m.fl.
Vilka andra överförs personuppgifter till?
Resenärsuppgifter överförs till de transportföretag, hotell och andra leverantörer som behöver dina uppgifter för att fullfölja avtalet kring resetjänsten.  Vi lämnar aldrig ut personuppgifter eller kontaktuppgifter till 3:e part i marknadsföringssyfte.
Personuppgift i tredje land
Vi bokar resor över hela världen. Våra leverantörer, såväl inom EU som utom EU, förbinder sig att följa GDPR och har krav att hantera personuppgifter i enlighet med förordningen. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån upprätthålls även i länder utanför EU.
Hur lång tid sparas informationen
Vi sparar information i tre år för möjlighet till uppföljning av eventuella oklarheter eller reklamationsärenden. Där annan lagstiftning står över GDPR, ex. bokföringslagen, behåller vi uppgifterna i enlighet med den aktuella lagen.
Dina rättigheter
Du kan när som helst begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att sända ett e-post meddelande till sara@ellge.com.
Frågor om GDPR
Kontakta Sara Grün sara@ellge.com Telefon 0702-111657
Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/personuppgiftslagen/

Image-11-to--Bra-att-veta-Passport-nicole-harrington-62045-unsplash